เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
เมื่อวานนี้มีผู้เข้าชมเว็บโพสท์จัง 326,103 คน / 1,904,789 หน้า

บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Credit: www.facebook.com/pages/บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา-มอบพระบรมสารีริกธาตุไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น/444549062263662?id=4445
ดูรูปขนาดเต็ม ดูแบบ Thumbnail
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
บ้านพรหลวงพ่ออยุธยา พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ :
Tags ที่เกี่ยวข้อง : พระบรมสารีริกธาตุ, พระธาตุ, พระพุทธเจ้า, พระอรหันต์, พระยูไล, เจ้าแม่กวนอิม

โพสท์โดย Swt Akane
23:59 - 4 เมษายน 2556
(ดูผลงานการโพสท์อื่นๆ ของ สำรวจโลก : 34 อัลบัม)
มีผู้เข้าชมแล้ว 4,251 ครั้ง / โหวตแล้ว 10 ครั้ง / 46 คะแนน
 
โหวตให้ Pic Post นี้ >>>>

Comment!  

   
 
ชื่อ
 
   

ความคิดเห็นยอดนิยม

00:40 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +2 +LIKE disLIKE
8 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

LIKE: สำรวจโลก, pitaknapapol
ตอบความคิดเห็นนี้
00:07 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +2 +LIKE disLIKE
2 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

ท่านใดชื่นชม เข้ามาบูชา สรรเสริญ ขอเรียนเชิญคอมเม้นต์ได้ตามสบาย

ท่านใดไม่ชอบช่วยรีบออกไปโดยด่วน และอย่าคอมเม้นต์หมิ่นพระรัตนตรัยเด็ดขาด เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความวิบัติแก่ตัวท่านเอง

LIKE: สำรวจโลก, สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้
 
16:02 - 25 ธันวาคม 2556 [IP:202.29.x.153] +LIKE disLIKE
21 นางฐิติญาภรณ์

สวยมาก ๆ ค่ะอยากมีไว้เพื่อนำไปถวายวัดแต่ปัจจัยน้อย

ตอบความคิดเห็นนี้
 
01:47 - 1 กันยายน 2556 [IP:49.48.x.152] +LIKE disLIKE
20 ชัยวัฒน์

โมทนาสาธุครับ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
22:18 - 31 สิงหาคม 2556 [IP:182.52.x.217] +LIKE disLIKE
19 สงสาร

ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลอยเนื้ออ่อนดูซิค่ะ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
15:02 - 20 มิถุนายน 2556 [IP:101.109.x.173] +1 +LIKE disLIKE
18 โจ้ แปดริ้ว

อนุโมทนาบุญด้วยครับ ชมรมคนรักหลวงพ่อ

LIKE: สำรวจโลก
ตอบความคิดเห็นนี้
 
22:14 - 26 เมษายน 2556 [IP:125.26.x.182] +LIKE disLIKE
17 ธรรม

สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับองพระบรมสารีลิกธาตุนั่นจะมี วรรณะสันฐานแต่ต่างกันไป ส่วนพระอรหันตธาตุนั่น ก็จะมี วรรณะที่เฉพราะ ขององค์เองครับ 

ตอบความคิดเห็นนี้
 
22:18 - 23 เมษายน 2556 [IP:124.120.x.113] +LIKE disLIKE
16 นางงาม

บุญตามาก สาธุ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
15:38 - 23 เมษายน 2556 [IP:119.46.x.141] +LIKE disLIKE
15 สุนทร
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
 
20:28 - 17 เมษายน 2556 [IP:110.49.x.5] +LIKE disLIKE
14 ผู้เลื่อมใส
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:26 - 6 เมษายน 2556 [IP:171.5.x.222] +LIKE disLIKE
13 บ้านนอกแถวยุโรป

 ขออนุโมทนาด้วยครับ แต่อยากจะเสนอแนะว่าชุดที่ปรากฏตั้งแต่ภาพที่ 59 ลงมา ชุดนั้นควรเปลี่ยนการวางเครื่องทองน้อยนมัสการเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ ควรหันพุ่มทั้ง 3 พุ่มเข้าหาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ตั้งธูปไว้ด้านซ้ายมือเรา เทียนให้ตั้งไว้ด้านขวา การจัดชุดแบบนี้เพื่อแสดงว่าเราเป็นผู้ทำการสักการะ เพราะลักษณะที่จัดอยู่โดยหันพุ่มออกนั้นเป็นลักษณะของการตั้งเครื่องทองน้อยสำหรับศพฟังธรรม มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับ 

แต่ถ้าหากเป็นจุดประสงค์เฉพาะของผู้จัดทำก็ต้องขออภัยที่บังอาจเสนอความเห็นด้วยนะครับ เดี๋ยวจะคิดไปว่าผมกำลังสอนหนังสือสังฆราช
ตอบความคิดเห็นนี้
12:02 - 5 เมษายน 2556 [IP:58.8.x.178] +LIKE disLIKE
12 hhhohhh

กราบอนุโมทนาสาธุส่วนใหญ่น่าจะเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ที่เสด็จมาเอง ถูกผิดอย่างไรเจ้าของกระทู้ช่วยอธิบายให้ชัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

เสด็จมาเองครับ ประมาณว่ารูป 93,94 เจ้าของโพสท์
ตำราพระบรมสารีริกธาตุhttp://board.palungjit.com/f69/แจก-file-ตำราพระบรมสารีริกธาตุ-247553.html เจ้าของโพสท์
ตอบความคิดเห็นนี้
09:14 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.108.x.149] +1 +LIKE disLIKE
11 เจ้าแม่เทียนซาน

โทดนะคระ เข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุ คือกระดูกของพระพุทธเจ้า แต่ในรูปนั้นที่เป็นลุกแก้ว พลอยสีๆต่างๆ คือ กระดูกหมดเลยรึป่าวคระ หรือว่าคือสิ่งใด มาจากไหน ลอยมา หรือกลายสภาพเป็นสิ่งอัศจรรย์ มีที่มาคืออย่างไร ผู้รู้ช่วยอธิบายที่คระ

LIKE: phoomza
นั่นสิค่ะ ลงมาอ่านคอมเม้นเพื่อนต้องการข้อมูลเช่นกหัน เเต่สวยมากเลย อลังการภาชนะ มากเลยค่ะ *0*
เสด็จมาในพระหัตถ์พระพุทธรูปประมาณเนี่ยครับ เจ้าของโพสท์
ดูรูป 85 สิครับที่มีสีสวยเหมือนพลอยนั้นน่าจะเป็นพระโลหิตธาตุอะไรประมาณนี้ครับ เจ้าของโพสท์
ตำราพระบรมสารีริกธาตุhttp://board.palungjit.com/f69/แจก-file-ตำราพระบรมสารีริกธาตุ-247553.html เจ้าของโพสท์
ตอบความคิดเห็นนี้
08:36 - 5 เมษายน 2556 [IP:171.6.x.116] +1 +LIKE disLIKE
10 sillyfull

มีเยอะดีแท้ พระธาตุเสด็จทั้งนั้นเลย

LIKE: สำรวจโลก
ตอบความคิดเห็นนี้
00:40 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +2 +LIKE disLIKE
8 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

LIKE: สำรวจโลก, pitaknapapol
ตอบความคิดเห็นนี้
00:36 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
7 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

พระยูไล

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
เป็นบารมีจริง สาธุ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:15 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
6 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

ขออนุโมทนา

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:14 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
5 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

พระมหาโพธิสัตว์

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:14 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
4 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

ขอมอบแก่พุทธบุตร

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:13 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
3 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

เป็นเซ๊ต

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้
00:07 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +2 +LIKE disLIKE
2 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

ท่านใดชื่นชม เข้ามาบูชา สรรเสริญ ขอเรียนเชิญคอมเม้นต์ได้ตามสบาย

ท่านใดไม่ชอบช่วยรีบออกไปโดยด่วน และอย่าคอมเม้นต์หมิ่นพระรัตนตรัยเด็ดขาด เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความวิบัติแก่ตัวท่านเอง

LIKE: สำรวจโลก, สาวกสาวเสียงพิณ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมได้รับสิ่งประเสริฐ
ขอนมัสการกราบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทุกพระองค์
ตอบความคิดเห็นนี้
00:00 - 5 เมษายน 2556 [IP:101.109.x.140] +1 +LIKE disLIKE
1 สำรวจโลก เจ้าของโพสท์

ขอรับด้วยคนนะค่ะ

LIKE: สาวกสาวเสียงพิณ
ตอบความคิดเห็นนี้

Pic Post แนะนำ


เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   2014
Postjung