เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   
423,382   1,735,571

รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552)

หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน <br/> <br/>พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย) <br/>พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา) <br/>พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม) <br/>พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ) <br/>พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ) <br/>พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์) (จารีย์ ซาร์ดายัง สละสิทธิ์ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ ทำให้รองอันดับที่ 1 น้ำทิพย์ เสียมทอง ขึ้นมาแทน) <br/>พ.ศ. 2538 งดจัดการประกวด <br/>พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย) <br/>พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา) <br/>พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย) <br/>พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน) <br/>พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ) <br/>พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ) <br/>พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชียร์) <br/>พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง) <br/>พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (เกรซ) <br/>พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์) <br/>พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่) <br/>พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง) <br/>พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) <br/>พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)

โพสท์โดย Gurumo Ilovepageant
02:34 - 17 สิงหาคม 2553
(ดูผลงานการโพสท์อื่นๆ ของ tangmo : 1208 อัลบัม)
มีผู้เข้าชมแล้ว 34,271 ครั้ง / โหวตแล้ว 17 ครั้ง / 74 คะแนน
 
โหวตให้ Pic Post นี้ >>>>

Comment!  

   
 
 
   

Pic Post แนะนำ


เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung