เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552)

โพสท์รูปดารา
หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย) พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา) พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม) พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ) พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ) พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์) (จารีย์ ซาร์ดายัง สละสิทธิ์ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ ทำให้รองอันดับที่ 1 น้ำทิพย์ เสียมทอง ขึ้นมาแทน) พ.ศ. 2538 งดจัดการประกวด พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย) พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา) พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย) พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน) พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ) พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ) พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชียร์) พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง) พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (เกรซ) พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์) พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่) พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง) พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
แชร์ให้เพื่อนดู
ดูรูปขนาดเต็ม ดูแบบ Thumbnail
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
มีผู้เข้าชมแล้ว 36,072 ครั้ง
โพสท์โดย: tangmo
02:34 - 17 สิงหาคม 2553 IP
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
74 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู

Pic Post อื่นๆ ของ tangmo

3 ตัวแทนสาวไทยบนเวที Miss Universe 2012 - 2014 เวที Miss Universe ในช่วงระยะวลา 6 ปี มีแต่สายสะพายเดิมๆที่เข้ารอบ Top 5 ชุดประจำชาติในแนว "Creative Thai" บนเวที Miss Universe ปี 2008 - 2014 Miss Thailand in Swimsuit : Miss Universe 2000 - 2014
ดู Pic Post ทั้งหมดของ tangmo ... คลิ๊ก
Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
 
   

เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung