เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552)

รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย) พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา) พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม) พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ) พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ) พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์) (จารีย์ ซาร์ดายัง สละสิทธิ์ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ ทำให้รองอันดับที่ 1 น้ำทิพย์ เสียมทอง ขึ้นมาแทน) พ.ศ. 2538 งดจัดการประกวด พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย) พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา) พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย) พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน) พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ) พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ) พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชียร์) พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง) พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (เกรซ) พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์) พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่) พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง) พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
พ.ศ. 2552 - เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
พ.ศ. 2551 - ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
พ.ศ. 2550 - พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิ
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
พ.ศ. 2549 - อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
พ.ศ. 2548 - อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
พ.ศ. 2547 - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
พ.ศ. 2546 - พิชญา ศรีเทพย์ (ฟาง)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
พ.ศ. 2545 - ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชี
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
พ.ศ. 2544 - บุศรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
พ.ศ. 2543 - เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
พ.ศ. 2542 - ชมนภา ลาภบำรุงวงศ์ (แอน)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
พ.ศ. 2541 - สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
พ.ศ. 2540 - อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ (หนูนา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
พ.ศ. 2539 - วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
พ.ศ. 2537 - น้ำทิพย์ เสียมทอง (ทิพย์)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
พ.ศ. 2536 - สุภาภรณ์ แสงทอง (สุ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
พ.ศ. 2535 - ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
พ.ศ. 2534 - รชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
พ.ศ. 2533 - พรพรรณ เชาวลิต (ปลา)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
พ.ศ. 2532 - เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
 
รายนามมิสทีนไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน (2552) : (4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
(4 สาวมิสทีนไทยเเลนด์ที่แจ้งเกิด)
มีผู้เข้าชมแล้ว 39,051 ครั้ง
โพสท์โดย: tangmo
02:34 - 17 สิงหาคม 2553 IP

เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
74 VOTES
 
Comment ด้วย facebook

Comment!  

 

เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ