เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

สุดยอดนักโพสท์

โพสท์รูปดารา
หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
BEST POPULAR
นักโพสท์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
1
ระดับคะแนนโหวต: 3.15
 
2
ระดับคะแนนโหวต: 1.45
 
3
ระดับคะแนนโหวต: 1.4
 
4
ระดับคะแนนโหวต: 1.32
 
5
ระดับคะแนนโหวต: 1.19
 
6
ระดับคะแนนโหวต: 1.15
 
7
ระดับคะแนนโหวต: 1.13
 
8
ระดับคะแนนโหวต: 1.11
 
9
ระดับคะแนนโหวต: 1.1
 
10
ระดับคะแนนโหวต: 1.09
 
11
ระดับคะแนนโหวต: 1.01
 
12
ระดับคะแนนโหวต: 1
 
13
ระดับคะแนนโหวต: 0.95
 
14
ระดับคะแนนโหวต: 0.93
 
15
ระดับคะแนนโหวต: 0.93
 
16
ระดับคะแนนโหวต: 0.92
 
17
ระดับคะแนนโหวต: 0.88
 
18
ระดับคะแนนโหวต: 0.87
 
19
ระดับคะแนนโหวต: 0.86
 
20
ระดับคะแนนโหวต: 0.81
 
BEST VOTE
นักโพสท์ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด
1
คะแนนโหวต:
   23,333
ใน15วัน
2
คะแนนโหวต:
   10,660
ใน15วัน
3
คะแนนโหวต:
   9,222
ใน15วัน
4
คะแนนโหวต:
   8,402
ใน15วัน
5
คะแนนโหวต:
   6,715
ใน15วัน
6
คะแนนโหวต:
   4,475
ใน15วัน
7
คะแนนโหวต:
   3,873
ใน15วัน
8
คะแนนโหวต:
   3,123
ใน15วัน
9
คะแนนโหวต:
   2,079
ใน15วัน
10
คะแนนโหวต:
   2,006
ใน15วัน
11
คะแนนโหวต:
   1,986
ใน15วัน
12
คะแนนโหวต:
   1,885
ใน15วัน
13
คะแนนโหวต:
   1,753
ใน15วัน
14
คะแนนโหวต:
   1,720
ใน15วัน
15
คะแนนโหวต:
   1,689
ใน15วัน
16
คะแนนโหวต:
   1,439
ใน15วัน
17
คะแนนโหวต:
   1,393
ใน15วัน
18
คะแนนโหวต:
   844
ใน15วัน
19
คะแนนโหวต:
   703
ใน15วัน
20
คะแนนโหวต:
   555
ใน15วัน
* จัดอันดับจากคะแนนโหวตใน 15 วันล่าสุด
TOP POST
นักโพสท์ที่โพสท์บ่อยที่สุด
1
โพสท์ 201 อัลบัมใน15วัน
2
โพสท์ 195 อัลบัมใน15วัน
3
โพสท์ 127 อัลบัมใน15วัน
4
โพสท์ 82 อัลบัมใน15วัน
5
โพสท์ 78 อัลบัมใน15วัน
6
โพสท์ 61 อัลบัมใน15วัน
7
โพสท์ 36 อัลบัมใน15วัน
8
โพสท์ 26 อัลบัมใน15วัน
9
โพสท์ 24 อัลบัมใน15วัน
10
โพสท์ 21 อัลบัมใน15วัน
11
โพสท์ 11 อัลบัมใน15วัน
12
โพสท์ 11 อัลบัมใน15วัน
13
โพสท์ 10 อัลบัมใน15วัน
14
โพสท์ 9 อัลบัมใน15วัน
15
โพสท์ 9 อัลบัมใน15วัน
16
โพสท์ 9 อัลบัมใน15วัน
17
โพสท์ 6 อัลบัมใน15วัน
18
โพสท์ 6 อัลบัมใน15วัน
19
โพสท์ 6 อัลบัมใน15วัน
20
โพสท์ 5 อัลบัมใน15วัน
* จัดอันดับจากจำนวนอัลบัมที่โพสท์ใน 15 วันล่าสุด