เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

สุดยอดนักโพสท์

โพสท์รูปดารา
หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
BEST POPULAR
นักโพสท์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
1
ระดับคะแนนโหวต: 3.6
 
2
ระดับคะแนนโหวต: 3.39
 
3
ระดับคะแนนโหวต: 3.34
 
4
ระดับคะแนนโหวต: 3.23
 
5
ระดับคะแนนโหวต: 3.17
 
6
ระดับคะแนนโหวต: 3.15
 
7
ระดับคะแนนโหวต: 3.01
 
8
ระดับคะแนนโหวต: 2.98
 
9
ระดับคะแนนโหวต: 2.97
 
10
ระดับคะแนนโหวต: 2.88
 
11
ระดับคะแนนโหวต: 2.73
 
12
ระดับคะแนนโหวต: 2.73
 
13
ระดับคะแนนโหวต: 2.69
 
14
ระดับคะแนนโหวต: 2.63
 
15
ระดับคะแนนโหวต: 2.38
 
16
ระดับคะแนนโหวต: 2.33
 
17
ระดับคะแนนโหวต: 2.31
 
18
ระดับคะแนนโหวต: 2.13
 
19
ระดับคะแนนโหวต: 2.08
 
20
ระดับคะแนนโหวต: 2.08
 
BEST VOTE
นักโพสท์ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด
1
คะแนนโหวต:
   12,208
ใน15วัน
2
คะแนนโหวต:
   9,388
ใน15วัน
3
คะแนนโหวต:
   8,094
ใน15วัน
4
คะแนนโหวต:
   3,273
ใน15วัน
5
คะแนนโหวต:
   1,861
ใน15วัน
6
คะแนนโหวต:
   1,583
ใน15วัน
7
คะแนนโหวต:
   1,522
ใน15วัน
8
คะแนนโหวต:
   1,248
ใน15วัน
9
คะแนนโหวต:
   1,127
ใน15วัน
10
คะแนนโหวต:
   1,126
ใน15วัน
11
คะแนนโหวต:
   1,068
ใน15วัน
12
คะแนนโหวต:
   963
ใน15วัน
13
คะแนนโหวต:
   962
ใน15วัน
14
คะแนนโหวต:
   899
ใน15วัน
15
คะแนนโหวต:
   873
ใน15วัน
16
คะแนนโหวต:
   863
ใน15วัน
17
คะแนนโหวต:
   729
ใน15วัน
18
คะแนนโหวต:
   493
ใน15วัน
19
คะแนนโหวต:
   438
ใน15วัน
20
คะแนนโหวต:
   435
ใน15วัน
* จัดอันดับจากคะแนนโหวตใน 15 วันล่าสุด
TOP POST
นักโพสท์ที่โพสท์บ่อยที่สุด
1
โพสท์ 163 อัลบัมใน15วัน
2
โพสท์ 132 อัลบัมใน15วัน
3
โพสท์ 92 อัลบัมใน15วัน
4
โพสท์ 60 อัลบัมใน15วัน
5
โพสท์ 50 อัลบัมใน15วัน
6
โพสท์ 47 อัลบัมใน15วัน
7
โพสท์ 47 อัลบัมใน15วัน
8
โพสท์ 47 อัลบัมใน15วัน
9
โพสท์ 28 อัลบัมใน15วัน
10
โพสท์ 27 อัลบัมใน15วัน
11
โพสท์ 23 อัลบัมใน15วัน
12
โพสท์ 22 อัลบัมใน15วัน
13
โพสท์ 19 อัลบัมใน15วัน
14
โพสท์ 19 อัลบัมใน15วัน
15
โพสท์ 19 อัลบัมใน15วัน
16
โพสท์ 15 อัลบัมใน15วัน
17
โพสท์ 14 อัลบัมใน15วัน
18
โพสท์ 9 อัลบัมใน15วัน
19
โพสท์ 8 อัลบัมใน15วัน
20
โพสท์ 8 อัลบัมใน15วัน
* จัดอันดับจากจำนวนอัลบัมที่โพสท์ใน 15 วันล่าสุด

 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung