เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

สุดยอดนักโพสท์

โพสท์รูปดารา
หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
BEST POPULAR
นักโพสท์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
1
ระดับคะแนนโหวต: 0.98
 
2
ระดับคะแนนโหวต: 0.96
 
3
ระดับคะแนนโหวต: 0.93
 
4
ระดับคะแนนโหวต: 0.88
 
5
ระดับคะแนนโหวต: 0.85
 
6
ระดับคะแนนโหวต: 0.84
 
7
ระดับคะแนนโหวต: 0.84
 
8
ระดับคะแนนโหวต: 0.84
 
9
ระดับคะแนนโหวต: 0.82
 
10
ระดับคะแนนโหวต: 0.82
 
11
ระดับคะแนนโหวต: 0.81
 
12
ระดับคะแนนโหวต: 0.81
 
13
ระดับคะแนนโหวต: 0.8
 
14
ระดับคะแนนโหวต: 0.8
 
15
ระดับคะแนนโหวต: 0.8
 
16
ระดับคะแนนโหวต: 0.79
 
17
ระดับคะแนนโหวต: 0.79
 
18
ระดับคะแนนโหวต: 0.79
 
19
ระดับคะแนนโหวต: 0.78
 
20
ระดับคะแนนโหวต: 0.78
 
BEST VOTE
นักโพสท์ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุด
1
คะแนนโหวต:
   7,613
ใน15วัน
2
คะแนนโหวต:
   7,206
ใน15วัน
3
คะแนนโหวต:
   4,214
ใน15วัน
4
คะแนนโหวต:
   3,741
ใน15วัน
5
คะแนนโหวต:
   2,632
ใน15วัน
6
คะแนนโหวต:
   1,820
ใน15วัน
7
คะแนนโหวต:
   1,760
ใน15วัน
8
คะแนนโหวต:
   1,621
ใน15วัน
9
คะแนนโหวต:
   1,478
ใน15วัน
10
คะแนนโหวต:
   1,412
ใน15วัน
11
คะแนนโหวต:
   1,312
ใน15วัน
12
คะแนนโหวต:
   1,224
ใน15วัน
13
คะแนนโหวต:
   1,210
ใน15วัน
14
คะแนนโหวต:
   901
ใน15วัน
15
คะแนนโหวต:
   783
ใน15วัน
16
คะแนนโหวต:
   712
ใน15วัน
17
คะแนนโหวต:
   698
ใน15วัน
18
คะแนนโหวต:
   638
ใน15วัน
19
คะแนนโหวต:
   577
ใน15วัน
20
คะแนนโหวต:
   522
ใน15วัน
* จัดอันดับจากคะแนนโหวตใน 15 วันล่าสุด
TOP POST
นักโพสท์ที่โพสท์บ่อยที่สุด
1
โพสท์ 183 อัลบัมใน15วัน
2
โพสท์ 71 อัลบัมใน15วัน
3
โพสท์ 65 อัลบัมใน15วัน
4
โพสท์ 62 อัลบัมใน15วัน
5
โพสท์ 48 อัลบัมใน15วัน
6
โพสท์ 48 อัลบัมใน15วัน
7
โพสท์ 48 อัลบัมใน15วัน
8
โพสท์ 31 อัลบัมใน15วัน
9
โพสท์ 29 อัลบัมใน15วัน
10
โพสท์ 28 อัลบัมใน15วัน
11
โพสท์ 24 อัลบัมใน15วัน
12
โพสท์ 18 อัลบัมใน15วัน
13
โพสท์ 17 อัลบัมใน15วัน
14
โพสท์ 16 อัลบัมใน15วัน
15
โพสท์ 16 อัลบัมใน15วัน
16
โพสท์ 10 อัลบัมใน15วัน
17
โพสท์ 10 อัลบัมใน15วัน
18
โพสท์ 9 อัลบัมใน15วัน
19
โพสท์ 8 อัลบัมใน15วัน
20
โพสท์ 8 อัลบัมใน15วัน
* จัดอันดับจากจำนวนอัลบัมที่โพสท์ใน 15 วันล่าสุด

 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung