ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เลขหน้า 3 ตัว 260, 403
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา กำลังคนของประเทศ ซึ่งกำลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ กึ่งอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะ
Credit: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : นักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : โรงแรมม.อุบล
โรงแรมม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกสวยวิทยาศาสตร์
ตึกสวยวิทยาศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกวิศวะ
ตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกวิศวะ
ตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : 20ขวบแล้วม.อุบล
20ขวบแล้วม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ป้าหน้าม.ที่ไม่เหมือนใคร
ป้าหน้าม.ที่ไม่เหมือนใคร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกเภสัช
ตึกเภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกแพทย์ศษสตรและสาสุข
ตึกแพทย์ศษสตรและสาสุข
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ภาพก่อนการก่อสราง
ภาพก่อนการก่อสราง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ทัศนียภาพม.อุบล
ทัศนียภาพม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ลีดเภสัช
ลีดเภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ต้นกันเกราหรือต้นดอกมันปลาดอกไม้ประจำมหาลัยอุบลราช
ต้นกันเกราหรือต้นดอกมันปลาดอกไม้ประจำมหาลัยอุบลราช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : รวมงานแห่เทียนอุบลงานจังหวัด
รวมงานแห่เทียนอุบลงานจังหวัด
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เทียนหลวงพระราชทาน
เทียนหลวงพระราชทาน
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ผู้สาวงามๆม.อุบล
ผู้สาวงามๆม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตราม.อุบล
ตราม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ขบวนสวยๆๆ
ขบวนสวยๆๆ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : งดงาม
งดงาม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ยามเย็นที่หน้ามอ
ยามเย็นที่หน้ามอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : en
en
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ด้านข้างตึกวิศวะ
ด้านข้างตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกเกษตร
ตึกเกษตร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เภสัช
เภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : สนามกีฬากลาง
สนามกีฬากลาง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนองอีเจมส์
หนองอีเจมส์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกคอม
ตึกคอม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : อีมุมของตึกคอม
อีมุมของตึกคอม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : แผนที่ในมอ
แผนที่ในมอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกคณะวิทย์
ตึกคณะวิทย์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หอในม.อุบล
หอในม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนองอีเจมส์
หนองอีเจมส์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : พระพรมภายในมอ
พระพรมภายในมอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้ามอสวยๆ
หน้ามอสวยๆ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ดอกไม้ประจำมออุบล
ดอกไม้ประจำมออุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้ามอยามเย็น
หน้ามอยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ถนนหน้าม.
ถนนหน้าม.
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ยามเย็น
ยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : พีๆบันทิต
พีๆบันทิต
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ทัศนนียภาพตึกวิทย
ทัศนนียภาพตึกวิทย
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศูนย์ประชุมหลังใหม่
ศูนย์ประชุมหลังใหม่
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกนิติศาสตร์ยามเย็น
ตึกนิติศาสตร์ยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ภาพการก่อสร้างตอนนี้เสร็จแล้วสวยมาก
ภาพการก่อสร้างตอนนี้เสร็จแล้วสวยมาก
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : มุมมองตึกยามเย็น
มุมมองตึกยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศูนย์ประชุม
ศูนย์ประชุม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : บัณทิตใหม่กับชุดครุยสีน้ำเงิน
บัณทิตใหม่กับชุดครุยสีน้ำเงิน
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : วิศวะ
วิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : โรงบาลม.อุบลกำลังจะสร้าง
โรงบาลม.อุบลกำลังจะสร้าง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : บริหาร
บริหาร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนุ่มสาวบริหาร
หนุ่มสาวบริหาร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เอกแฟชั่นของศิลปประประยุกต์
เอกแฟชั่นของศิลปประประยุกต์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะน้องใหม่พยาบาลศาสตณ์
คณะน้องใหม่พยาบาลศาสตณ์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้าม.
หน้าม.
Tags ที่เกี่ยวข้อง : มหาลัยแห่งอีสานใต้
มีผู้เข้าชมแล้ว 12,808 ครั้ง
โพสท์โดย: oned
10:32 - 2 สิงหาคม 2554 IP

เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
102 VOTES
 
Comment ด้วย facebook

Comment!  

 
 
19:06 - 15 กรกฎาคม 2557 IP +LIKE disLIKE
13 name

ตอบความคิดเห็นนี้
 
21:37 - 22 มิถุนายน 2557 IP +LIKE disLIKE
12 เอย

เรารักอุลราชธานี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
21:37 - 22 มิถุนายน 2557 IP +LIKE disLIKE
11 เอย

เฮ้ๆๆๆๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
19:11 - 17 มิถุนายน 2557 IP +LIKE disLIKE
10 พศวัต

ให้คะแนนเต็มครับ

ตอบความคิดเห็นนี้

เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ