ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2558 สามตัว 031, 498, 857....
เข้าสู่ระบบ:
  [ลืมรหัสผ่าน] [สมัครสมาชิกฟรี]   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้

โพสท์รูปดารา
หน้าหลัก Pic Post สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์ Pic Post ของฉัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ด้วยความมุ่งหมายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา กำลังคนของประเทศ ซึ่งกำลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ กึ่งอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยเปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 67 คน ซึ่งฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยกฐานะ
Credit: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แชร์ให้เพื่อนดู
ดูรูปขนาดเต็ม ดูแบบ Thumbnail
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : นักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : โรงแรมม.อุบล
โรงแรมม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกสวยวิทยาศาสตร์
ตึกสวยวิทยาศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกวิศวะ
ตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกวิศวะ
ตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : 20ขวบแล้วม.อุบล
20ขวบแล้วม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ป้าหน้าม.ที่ไม่เหมือนใคร
ป้าหน้าม.ที่ไม่เหมือนใคร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกเภสัช
ตึกเภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกแพทย์ศษสตรและสาสุข
ตึกแพทย์ศษสตรและสาสุข
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ภาพก่อนการก่อสราง
ภาพก่อนการก่อสราง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ทัศนียภาพม.อุบล
ทัศนียภาพม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ลีดเภสัช
ลีดเภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ต้นกันเกราหรือต้นดอกมันปลาดอกไม้ประจำมหาลัยอุบลราช
ต้นกันเกราหรือต้นดอกมันปลาดอกไม้ประจำมหาลัยอุบลราช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : รวมงานแห่เทียนอุบลงานจังหวัด
รวมงานแห่เทียนอุบลงานจังหวัด
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เทียนหลวงพระราชทาน
เทียนหลวงพระราชทาน
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ผู้สาวงามๆม.อุบล
ผู้สาวงามๆม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตราม.อุบล
ตราม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ขบวนสวยๆๆ
ขบวนสวยๆๆ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : งดงาม
งดงาม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ยามเย็นที่หน้ามอ
ยามเย็นที่หน้ามอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : en
en
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ด้านข้างตึกวิศวะ
ด้านข้างตึกวิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หอสมุดกลาง
หอสมุดกลาง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกเกษตร
ตึกเกษตร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เภสัช
เภสัช
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : สนามกีฬากลาง
สนามกีฬากลาง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนองอีเจมส์
หนองอีเจมส์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกคอม
ตึกคอม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : อีมุมของตึกคอม
อีมุมของตึกคอม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : แผนที่ในมอ
แผนที่ในมอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกคณะวิทย์
ตึกคณะวิทย์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หอในม.อุบล
หอในม.อุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนองอีเจมส์
หนองอีเจมส์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : พระพรมภายในมอ
พระพรมภายในมอ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้ามอสวยๆ
หน้ามอสวยๆ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ดอกไม้ประจำมออุบล
ดอกไม้ประจำมออุบล
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้ามอยามเย็น
หน้ามอยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ถนนหน้าม.
ถนนหน้าม.
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ยามเย็น
ยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : พีๆบันทิต
พีๆบันทิต
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ทัศนนียภาพตึกวิทย
ทัศนนียภาพตึกวิทย
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศูนย์ประชุมหลังใหม่
ศูนย์ประชุมหลังใหม่
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ตึกนิติศาสตร์ยามเย็น
ตึกนิติศาสตร์ยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ภาพการก่อสร้างตอนนี้เสร็จแล้วสวยมาก
ภาพการก่อสร้างตอนนี้เสร็จแล้วสวยมาก
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : มุมมองตึกยามเย็น
มุมมองตึกยามเย็น
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : ศูนย์ประชุม
ศูนย์ประชุม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : บัณทิตใหม่กับชุดครุยสีน้ำเงิน
บัณทิตใหม่กับชุดครุยสีน้ำเงิน
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : วิศวะ
วิศวะ
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : โรงบาลม.อุบลกำลังจะสร้าง
โรงบาลม.อุบลกำลังจะสร้าง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : บริหาร
บริหาร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หนุ่มสาวบริหาร
หนุ่มสาวบริหาร
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : เอกแฟชั่นของศิลปประประยุกต์
เอกแฟชั่นของศิลปประประยุกต์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : คณะน้องใหม่พยาบาลศาสตณ์
คณะน้องใหม่พยาบาลศาสตณ์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาลัยแห่งอีสานใต้ : หน้าม.
หน้าม.
Tags ที่เกี่ยวข้อง : มหาลัยแห่งอีสานใต้
มีผู้เข้าชมแล้ว 10,719 ครั้ง
โพสท์โดย: oned
10:32 - 2 สิงหาคม 2554 IP
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
102 VOTES
 

มาเป็นคนแรก
ที่แชร์เรื่องนี้
แชร์ให้เพื่อนดู

Pic Post อื่นๆ ของ oned

ภาพบรรยากาศประทับใจแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2556 “สืบฮีตวิถีชาวอุบล ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” 111 ลือเลือง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Comment ด้วย facebook

Comment!  

   
 
 
   
 
19:06 - 15 กรกฎาคม 2557 +LIKE disLIKE
13 name

ตอบความคิดเห็นนี้
 
21:37 - 22 มิถุนายน 2557 +LIKE disLIKE
12 เอย

เรารักอุลราชธานี

ตอบความคิดเห็นนี้
 
21:37 - 22 มิถุนายน 2557 +LIKE disLIKE
11 เอย

เฮ้ๆๆๆๆ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
19:11 - 17 มิถุนายน 2557 +LIKE disLIKE
10 พศวัต

ให้คะแนนเต็มครับ

ตอบความคิดเห็นนี้
 
06:39 - 14 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
9 puy puy
อยากเข้าจัง มหาลัยในฝัน
ตอบความคิดเห็นนี้
 
22:17 - 13 มกราคม 2557 +LIKE disLIKE
8 สุภาพร นามหน้า

ตอบความคิดเห็นนี้

เนื้อหาถูกโพสท์โดยสาธารณชน แสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 
QUICK LINK
CONTACT US
ADVERTISE
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015
Postjung